top of page
7 baby steps

Mayroong paraan upang makaiwas sa stress na dulot ng pera:

Ang 7 Baby Steps ni Dave Ramsey ay dinisenyo na sundin sa tamang pagkakasunud sunod upang gabayan kang makaalis sa utang at stress, at akayin ka patungo sa buhay ng pag-iipon at pagbibigay. Napakarami nang gumawa ng planong ito at gaya namin, Kaya mo rin!

Sundin ang 7 Baby Steps ni Dave Ramsey patungo sa Financial Peace

Baby Step 1: ₱ 50,000 cash bilang paunang emergency fund

Baby Step 2: Gamitin ang debt snowball upang bayaran ang lahat ng utang mo maliban sa bahay

Baby Step 3: Buuin ang kumpletong pondo/ipon na 3 hanggang 6 na buwang gastos para sa emergency fund

Baby Step 4: Mamuhunan (invest) ng 15% ng iyong kabuuang sahod sa pagreretiro (retirement)

Baby Step 5: Magsimulang mag ipon para sa kolehiyo (college) 

Baby Step 6: Bayaran ang bahay ng mas maaga

Baby Step 7: Magpayaman at magbigay sa mga nangangailangan

Baby step 5: Mag ipon para sa kolehiyo

Ang tuition sa kolehiyo at bayarin sa bahay ay patuloy ang tumataas kada taon. Huwag nang maghintay, mag ipon hanggat maaga habang hindi pa nakakatapos sa high school ang iyong mga anak.

Baby step 6: Bayaran ang iyong Bahay

Marahil ang pinaka kapana-panabik na mga hakbang sa Baby Steps ni Dave Ramsey, ang number six na tungkol sa pagbabayad ng iyong bahay.

Baby step 7: Bumuo ng yaman at magbigay

Ito ang huling hakbang at ang pinakamasaya. Panahon na upang mabuhay at magbigay ng walang katulad! Bumuo ng kayamanan, maging mapagbigay na walang hinahangad na kapalit, at mag-iwan ng pamana para sa mga susunod na henerasyon.

Huwag hayaang maging hadlang ang utang sa pag abot sa iyong financial goals. Ang 7 Baby Steps ni Dave Ramsey ang tutulong sa iyo upang kontrolin ang iyong finances at makapamuhay ng walang utang. Ang isang mahusay na paraan upang makapagsimula ay ang Financial Peace University, ang pinaka-popular na klase ni Dave na nakatulong sa higit sa 4.5 milyong mga tao na umalis sa pagkaka utang at iwan ang stress na dulot ng pera.

bottom of page