top of page

Free Seminar: Building Your Future "Taking Control of Your Money"


Worried Family Man

Mayroon ka bang kontrol sa iyong financial life, o ang kakulangan ng pera ang kumokontrol kung paano ka nabubuhay?

Ito ang isang bagay na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Dahil kadalasan ay hindi na natin napapansin na wala na tayong kontrol sa ating mga sarili at kung papaano ang magiging future natin at ng ating pamilya.

Kung wala kang plano, nabubuhay ka lamang sa dasal. Umaasa kang ang lahat ay magiging okay, ngunit wala ka namang ginagawa para baguhin ito. Hindi uubra yan. Kailangan mo nang tumigil sa pag-aasam at magsimula nang magplano. Kung hindi ka aaksyon ng maaga, ang malaking bahagi ng iyong personal freedom ay dahan dahang maglalaho. At magugulat ka na lang, isang araw ay alipin ka na ng iyong mga utang, iyong trabaho, at ibang tao.

Kung hindi maayos ang iyong financial foundation. Madali kang mababaon sa stress at utang. Isipin mo na lang kung wala kang savings at biglang nagkaroon ng financial emergency, saan ka kukuha ng pera upang ipang tustos sa sandaling iyon.

Sa panahong baon ka sa utang, malamang ay alam mo na kung paano maningil ang mga "debt collectors". Madalas ay bumubuhos ang stress sa iyo sa tuwing kakausapin ka nila, at sa kalaunan ay makaka apekto sa iyong kalusugan.

Kapag hindi ka naghanda ngayon, malaki ang magiging epekto nito sa iyo pagdating ng iyong retirement years. Sa mga panahong hindi ka nag-ipon at nag-invest, mapipilitan kang patuloy na magtrabaho o umasa sa iyong mga anak financially.

Makikita mo sa bawat aspetong ito kung paano makokontrol ng mga utang, iyong trabaho at ibang tao ang iyong hinaharap. Ito ay dahil nabigo ka o pinili mong hindi gumawa ng plano upang isaayos at kontrolin ang iyong buhay pinansyal ngayon.

Stressed Couple

Building Your Future Seminar: Taking Control of Your Financial Life

Ilang taon nang nagsasagawa ng libreng Personal Finance Seminars sa iba't-ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa iba't-ibang lugar sa mundo para sa mga OFWs ang IMG.

Ang isa sa pinaka popular na seminar na ginagawa nila ay ang Building Your Future Seminar. Ito ay libreng seminar tungkol sa personal finance.

May dalawang parte ang seminar na ito. Ang una ay isang lecture at presentation tungkol sa money management at pagbuo ng solid financial foundation. Ang pangalawa ay isang libreng personal financial assessment at coaching.

Narito ang ilang paksa na tatalakayin:

  • Practical Money Management Strategies

  • How to get Out of Debt and Not Fall into Debt

  • Learn How to Build a Solid Financial Foundation

  • How to Make Money and Let Your Money Work for You

  • Proper Retirement Planning

  • Introduction to Investing thru the Stock Market

  • Choosing the Right Healthcare and Protection Plans

  • And many more….

Seminar Venues and Schedule

Ang Building Your Future Seminar ay ginaganap ng madalas sa iba't-ibang lugar sa Pilipinas at ibang bansa gaya ng nasa listahan sa ibaba.

Kung ang iyong kasalukuyang lokasyon ay hindi kasama sa listahan, huwag mag-alala, dahil maaari ka paring umattend sa online webinar. Ang online webinar ay para sa mga malalayong lugar o nahihirapang pumunta sa live sessions.

Seminar Locations

The schedule of the seminar may vary for each location, and seats are limited. That's why we urge you to register on this link if you are interested to attend.

Just fill up the form in the events page and one of our coaches will get in touch with you and arrange when, where and how you can attend the seminar.

Every journey starts somewhere. It begins when you take that first hopeful step in the right direction that can lead to lasting life-change. And every man, woman, couple or family that started this journey has a captivating story that led them to the finish line. Come, let us be part of your journey to financial peace. Click here to register.

RECENT POST
bottom of page