top of page

3 Ways to Get Your Spouse on Board Financially


Couple

Nang Ikasal ka, ang Pari o Pastor ay nagsabi sa inyong “Ngayon kayo ay magiging Isa”. Na ang ibig sabihin ay ikaw at ang iyong asawa ay nasa isang koponan. Kayung dalawa ay nagtutulungan.

Ngunit maraming mag-asawa ang hinahayaang ang problema sa pera ang maging dahilan ng kanilang pag-aaway. Minsan, gusto ng isa na gawin ang tama, simulan ang pagbu-budget, subaybayan ang paggastos, at mag-ipon ng pera. Subalit ang isa naman ay hindi ito gusto. Maaaring mas gusto nilang magpatuloy sa paggastos ng walang humpay.

Kaya kung nasumpungan mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, Paano mo ito ima-manage? Paano mo kukumbinsihin ang isang nag-aatubiling asawa na pareho kayong may malubhang isyu sa pera na kailangang pangalagaan?

Ito ay magmumula sa tatlong bagay:

1. Ang Iyong mga Salita

couple having conversation

Dapat na suriin mo ang iyong mga sasabihin. Manatiling malayo sa mga bagay o salita na lubos gaya ng, “Hindi ka nakikinig sa akin!” o “Ako nalang ang palaging nagbabayad ng mga gastusin!” Tanungin ang iyong asawa ng kanyang opinyon, at makinig ng mas madalas kaysa magsalita.

Tandaan, mayroon kang dalawang tenga at isang bibig!

2. Ang Iyong Tono

Alam mo ang ibig sabihin kapag may nagsalita sa hindi magandang tono, at alam mo kung gaano ito nakakapinsala kapag sinusubukan mong lutasin ang isang suliranin. Kaya siguraduhing napapanatili mong maayos at magalang ang iyong tono.

Gayundin, bigyang pansin ang kilos ng iyong katawan (body language) – pagtiklop ng iyong braso, pagtaas ng iyong kilay, o pag-ikot ng iyong mga mata ay napapahiwatig ng negatibong signal sa iyong asawa. Ang pinakamahalaga, maging bukas ang isip. Kapag pumasok ka sa isang usapan na may bukas na isipan, na hindi naghahangad na salungatin lahat ang sasabihin ng iyong asawa, ang iyong tono ay sasalamin sa iyong diwa.

3. Ang Tamang Oras

Tandaan, ang pag-uusap na ito ay panimula lamang upang matugunan ang mga isyu sa pera. Hindi ka pa nakaupo at nagsusulat ng budget. Ganunpaman, ang iyong tiyempo ay napakahalaga.

Pumili ng oras na tulog na ang mga bata o wala sa bahay. Huwag simulan ang pag-uusap kapag masama na ang loob mo, o hindi naging maganda ang araw mo sa trabaho. At panatilihing maikli at nasa punto ang sasabihin.Dapat kayong magkaroon ng maayos na usapan sa loob ng 30 minuto.

Ang pinakamahalaga, gawin nyo itong prayoridad! Kung pareho kayong nagpaplano, ilagay nyo ito sa kalendaryo. Ngunit kung ang pag-iiskedyul ng usapan nang mas maaga ay makadaragdag ng negatibong pakiramdam at tension, gawin nyo nalang ito ng natural kapag nasa tamang panahon na. Iyan ay nakasalalay sa inyo.

Kung ikaw ay kasal sa isang asawang nag-aatubili na hindi pa handang isaayos ang inyong buhay pinansyal, maaaring makatulong ang mga tips na ito. Tandaan: suriin mong Mabuti ang iyong mga sasabihin, tono at tiyempo, at sa palagay namin ay magkakaroon ka ng malaking hakbang patungo sa pagpapalakas ng inyong relasyon at pagpapabuti ng sitwasyon ninyo sa pera.

Related: The Truth About Money and Relationships

Related: What is a Budget?

RECENT POST
bottom of page