top of page

Nerds and Free Spirits Can Unite Over the Budget


Nerd and Free Spirit

Kung ikaw ay kasal nang mahigit sa limang minuto, naiintindihan mo kung paano hindi sumang-ayon sa iyong asawa pagdating sa paggastos ng pera. “Opposites attract” sabi nga nila. Kaya malamang, ang isa sa inyo ay mas interesado sa pagkalkula ng numero kumpara sa kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang pagpapasya kung paano gumastos ng pera sa bawat buwan ay dapat humantong sa isang argumento.

Ang mga hindi pagkakasundo sa budget ay normal na senaryo. Ang susi sa matagumpay na paggawa nito ay ang pag-aaral kung paano ang inyong iba’t-ibang pananaw sa pera ay umakma sa isa’t-isa.

Hindi maitatanggi na ang mga kalalakihan at kababaihan ay magka-iba ang tingin pagdating sa pera. Karaniwan, ang isang asawa ay isang “Nerd” at ang isa ay isang “Free Spirit” pagdating sa budget.

Ang mga “Nerds” ay nag-eenjoy sa pagsasama-sama ng buwanang budget at pagkalkula sa mga numero.Gusto nila na ito ay nakapagbibigay ng seguridad, at pakiramdam nila ay napangangalagaan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga “Free Spirits” naman ay hindi gustong magkaroon ng anumang kinalaman sa mga numero at malamang na “kinakalimutan” ang tungkol sa budget. Maaaring nararamdaman nilang kinokontrol sila o hindi pinahahalagahan, at nagmumukhang irresponsable sa mga “Nerds”. Ito ay isang mapanganib na kumbinasyon na hahantong sa mga problema sa inyong pera at kasal.

Salamat na lang at may mga paraan upang solusyunan ang problemang ito. Ang pag-aaway sa pera ang isa sa pangunahing sanhi ng paghi-hiwalay ng mag-asawa ngayon. Ngunit kapag natutunan ng mga mag-asawa na sumang-ayon pagdating sa kanilang pera at determinado silang hindi ito maging sanhi ng paghihiwalay nila, nakakabuo sila ng pagkakaisa na mahalaga para sa matagumpay na buhay mag-asawa.

Ang hamon sa pag-aasawa ay masolusyunan ang iba’t-ibang mga pagkakakilanlan, mga mithiin at mga pamatayang inyong dadalhin sa relasyon.Mananalo ka sa buhay pag-aasawa sa pamamagitan ng pagkawala ng iyong pangangailangan na makuha ang iyong kagustuhan sa bawat pagkakataon. Makakamit nyo ang masayang buhay mag-asawa sa pamamagitan ng pag-isang tabi ng pansariling kagustuhan upang parehong maging matagumpay. Lumilikha kayo ng magkabahaging pangitain at layunin sa bawat indibidwal ninyong layunin!

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa parehong mag-asawa na magsama sa pagllikha ng buwanang budget. Ang asawang may natural na abilidad ang maaaring maghanda ng budget, ngunit ang pagpapasya ay dapat ninyong gawing dalawa.

Kapag umupo ka kasama ng iyong asawa para sa isang budget committee meeting, narito ang ilang patnubay na dapat tandaan.

Rules para sa mga Nerd:

  • Makining kay Free Spirit

  • Hayaang magbahagi ang iyong asawa

  • Panatilihin itong maikli (ang meeting)

Rules para sa mga free spirit:

  • Dumalo o makipagtulungan sa meeting

  • Magbahagi ng iyong opinion

  • Maging makatotohanan (be realistic)

Tandaan na “Opposites Tend to Attract in Marriage”, kaya magtulungan para maging maayos ang bawat isa.Kapag mayroon kayong isang budget na sumasalamin sa ideals na ibinabahagi ninyo bilang mag-asawa, mararanasan ninyo ang kamangha-manghang pagkakaisa sa inyong buhay.

RECENT POST
bottom of page