top of page

Retirement Savings Program


Investing for Retirement

Alam natin na importanteng mag-ipon para sa pagreretiro, pero bihira ang may disiplina na gawin ito o kulang ang karamihan sa kaalaman kung saan pwedeng mag-ipon na wala o konti lamang ang tax na babayaran sa gobyerno.

Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa 401 (k) at IRA (Individual Retirement Accounts) sa mga palabas sa telebisyon sa Hollywood. Sa kakanyahan, ang dalawang ito ay mga retirement savings program para sa kapakinabangan ng isang mamamayan o individual.

401 (k)

Ang 401 (k) ay isang retirement savings plan na sponsored ng isang employer. Pinahihintulutan nito ang mga manggagawa na makapag-ipon at mag-invest ng bahagi ng kanilang paycheck bago kuhanin ang tax. Ang tax ay hindi babayaran hanggang ang pera ay nakuha mula sa account.

Sa isang 401 (k), makokontrol mo kung paano iinvest ang iyong pera. Karamihan sa mga plano ay nag-aalok ng maraming mutual funds na binubuo ng mga stocks, bonds, at money market investments.

IRA

Ang IRA (Individual Retirement Account), ay mas malawak na retirement savings program na inaalok ng mga institusyong pinansiyal sa US. Ang isang individual ay maaaring mag-voluntary contribute dito (ang ilang ang mga employer ay maaaring i-match ang contribution ng employee), at nagbibigay ito ng mga benepisyo sa tax at investment income hanggang sa pagreretiro ng isang individual, kung saan maaari na nyang i-withdraw ang account.

Hindi alam ng maraming Pilipino, ngunit mayroon tayong katulad na retirement saving program na kung tawagin ay Personal Equity and Retirement Account (PERA).

Ano ang PERA?

Ang PERA (Personal Equity and Retirement Account) ay isang voluntary retirement savings account, na maaaring buksan o i-set up ng isang individual para sa kanyang planong pagreretiro habang ini-enjoy ang tax incentives sa halaga ng kontribusyon at sa income galling sa mga investments. Ito ay isang personal at voluntary retirement contribution program na itinatag ng at para sa eksklusibong benepisyo ng Contributor para sa layunin ng pag-invest lamang sa mga produkto ng PERA investment.

Ang PERA ay nilagdaan sa batas noong August 22, 2008 sa ilalim ng Republic Act No. 9505, na kilala rin bilang PERA Act of 2008. Na ang layunin ay maitaguyod at maisulong ang capital market at savings mobilization.

Sino ang eligible na magbukas ng PERA account?

Ang sinumang individual, nasa legal na edad, nagtatrabaho o self-employed sa Pilipinas o sa ibang bansa, may income na kinikita, at may Philippine Tax Identification Number (TIN). Ang taong magbubukas ng isang account ay tatawaging Contributor.

Magkano ang maaari kong I contribute sa PERA account?

Ang kontribusyon ay boluntaryo at ang halaga ay maaaring magdepende sa Contributor, ngunit ang maximum na maaaring i-contribute kada taon ay ₱100,000 para sa mga resident eng Pilipinas, at ₱200,000 para sa mga nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa.

Ang mga kontribusyon ng PERA na nagkakahalaga ng higit sa ₱100,000 o ₱200,000, as the case may be, ay hindi tatanggapin ng PERA Administrator.

Sino ang PERA Administrator?

Ang PERA Administrator ay isang entity na pre-qualified ng applicable Regulatory Authority (BSP, SEC, or Insurance Commision) at accredited ng BIR, at responsible sa pangangasiwa sa pag-administer at oversee ng PERA ng Contributor-investor.

Sa kasalukuyan, tanging BPI at BDO pa lamang ang pre-qualified ng BSP at kinikilala ng BIR bilang mga PERA Administrator.

Benefits ng PERA?

Bilang isang retirement savings program, ang Contributor ay may karapatan na kuhanin ang kabuuang halaga ng naiambag, kasama ang lahat ng kita na nauugnay sa kanyang PERA account, sa oras ng pagreretiro.

Bilang karagdagan, matatanggap ng Contibutor ang mga sumusunod na benepisyo sa pamamagitan ng PERA:

 • Maximum na taunang contribution, hanggang sa edad na 55, ay may karapatan sa 5% na income tax credit.

 • Lahat ng kita na nakuha mula sa investment ng PERA pag-abot ng pagreretiro oo kamatayan ay hindi bubuwisan o “tax exempt”

 • Hindi tulad ng SSS o GSIS, ang contributor ang gumagawa lahat ng mga desisyon sa investments, sa tulong ng mga Investment Managers, sa pagpili ng kung aling investment assets dapat ilagay ang kanyang pera.

Bukod sa tax-free investment income mayroon ding benepisyo gaya ng tax credit certificate. Ang tax-free investment income ay kasalukuyang ipinapatupad na, samantalang inaayos pa ng BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas), BIR at iba pang ahensiya ng gobyerno ang tax credit.

Ang mga tax-free investment income ay ang mga sumusunod:

 • 20% withholding tax sa deposito sa mga bangko

 • Capital gains tax

 • 10% Dividend tax

 • Regular income tax

Ibig sabihin, kung ang napili mong investment na nakapaloob sa iyong PERA account ay may withholding tax sa deposito, capital gains, dividend at regular income tax, hindi mo na ito kailangang bayaran. Mapupunta ang mga tax savings na ito sa PERA account mo.

Ano ang 5% tax credit?

Ang mga qualified Contributors ay may karapatan sa 5% tax credit sa pinagsamang mga contribution na ginawa sa isang taon hanggang ₱100,000 para sa mga residente ng Pilipinas at ₱200,000 para sa mga Pilipino na nasa ibang bansa.

Ang tax credit ay pinahihintulutang ma-credit against sa income tax liability ng Contributor, ibig sabihin, kung ang Contributor ay naglagay ng ₱100,000 na investment sa kanyang PERA account sa isang taon, siya ay makakakuha ng ₱5,000 mula sa annual taxable income.

Para sa mga self-employed Contributors, sila ay bibigyan ng PERA tax credit certificate (TCC) ng BIR. Para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, sila ay may karapatang i-claim ang 5% tax credit laban sa anumang national internal revenue tax liabilities, hindi kasama ang withholding tax liabilities ng Contributor bilang withholding agent.

Sino pa ang ibang partido sa PERA?

Bukod sa Contributor (Investor) at PERA Administrator (Tagapangasiwa), ang iba pang kabilang sa partido ay:

 1. Custodian – isang hiwalay at natatanging entity na walang kinalaman sa Administrator, na kinikilala ng BSP upang mag-take ng custody sa assets ng PERA. Ang mga PERA Custodian ay maaaring mga Cash Custodians o Securities Custodians.

 • Cash Custodian – tumatanggap ng lahat ng pondo na may kaugnayan sa PERA: tumatanggap ng mga tagubilin (instructions) mula sa Administrator tungkol sa pag-iingat at pag-aayos ng lahat ng mga pondo at nagrereport sa Contributor, Administrator at sa concerned Regulatory Authority ang lahat ng transaksyon at pondo sa pananalapi ng PERA.

 • Securities Custodian – nagpapanatili ng pag-iingat ng lahat ng mga securities, katibayan ng mga deposito o investments, tumatanggap ng mga tagubilin mula sa Administrator tungkol sa pag-iingat at pag-aayos ng mga non-cash assets ng PERA; at nagrereport sa Contributor, sa Administrator at sa concerened Regulatory Authority ang lahat ng mga transaksyong pinansyal at pondo ng PERA.

Sa kasalukuyan, ang Land Bank of the Philippines lamang ang accredited na kumilos bilang Cash Custodian.

2.Product Provider – isang entity na nagbibigay at nagbebenta ng accredited PERA investment products.

3.Investment Manager (Optional) – isang regulated entity na kinikilala ng concerned Regulatory Authority at awtorisado ng Contributor, alinsunod sa isang nakasulat na kasunduan sa investment management, upang gumawa ng mga desisyon para sa kanyang investment sa PERA.

Kailan pwedeng I withdraw ang aking PERA contributions?

Ang withdrawal o ang pamamahagi mula sa PERA ay possible sa oras na umabot sa edad na limampu’t lima (55) at pagkatapos na makapag bigay ng kontribusyon sa iyong PERA sa loob ng hindi bababa sa limang (5) taon.

Kamatayan, anuman ang edad ng Contributor o taunang kontribusyon na ginawa, ay automatic na mamamahagi ng PERA sa tagapagmana ng Contributor o beneficiaries.

Ang dalawang pangyayari na ito ang tanging pagkakataon na magkaroon ng “qualified PERA distribution”.

Pwede ko bang I withdraw ang aking PERA investments bago ako sumapit sa edad na 55?

Oo, ngunit magkakaroon ng penalties.

Sa kaso ng pamamahagi na hindi “qualified” tulad ng paliwanag kanina, ang Contributor ay kailangang magbayad sa gobyerno ng lahat ng tax incentives na kinagigiliwan ng mula sa petsa ng benepisyo na naipon sa Contributor. Kabilang dito ang tax credit na 5%, taxes sa investment income, at income tax para kontribusyon ng employer.

Ang maagang withdrawal na walang penalty ay pinapayagan lamang sa mga sumusunod na pagkakataon:

 • Para sa pagbayad ng ospital na may kaugnayan sa aksidente o sakit na labis sa tatlumpung (30) araw (mangangailangan ng duly notarized doctor’s certificate bilang patunay);

 • Para sa pagbabayad sa isang Contributor na siyang rendered as permanently totally disabled as defined sa ilalim ng Employees Compensation Law o Social Security Systems Law (kailangan ng certification mula sa may kinalaman na ahensiya ng gobyerno); at

 • Agarang paglipat ng mga nalikom sa ibang Qualified / Eligible PERA investment product at / o ibang Administrator sa loob ng 2 working days mula sa withdrawal.

Paano ako magsisimulang mag-invest sa PERA?

Una, dapat makahanap ang Contributor ng isang Administrator na mangangasiwa sa account. Sa kasalukuyan, ang BPI at BDO lamang ang accredited bilang mga PERA Administrators. Ibig sabihin ang Contributor ay maaari lamang pumili sa pagitan ng dalawang ito sa ngayon.

Tandaan na maaari lamang maging isa (1) ang Administrator para sa lahat ng PERA accounts ng Contributor. Sa sandaling ang Administrator ay itinalaga, ang Contributor ay pipili ng isang Custodian na makakatanggap ng mga pondo.

Ang Custodian ay maaaring isang investment manager o isang trust entity na kinikilala ng Banko Sentral ng Pilipinas (BSP). Ang Custodian ay mag-ooperate independently from the Administrator.

Sa gabay ng Administrator at Custodian, ang Contributor ay maaaring pumili ngayon kung saang PERA investment product niya gustong mag-invest.

Saan iinvest ang aking PERA investment?

Ikaw, bilang Contributor, ang magdedesisyon kung saan ilalagay ang iyong investment ng PERA sa pamamagitan ng Administrator. Ang mga investment products ay maaaring:

 • UITF or Unit Investment Trust Funds

 • Mutual Funds (MF)

 • Stocks

 • Annuity Contract

 • Insurance pension products

 • Pre-need pension plans

 • Exchange traded funds (ETF)

 • Government Securities

 • Atbp. Hangga’t ang mga ito ay accredited ng kani-kanilang mga regulator.

RECENT POST
bottom of page