November 17, 2017

“Ang Pasko ay isang perpektong halimbawa.”

Alam nating darating ito. Alam natin kung kailan ito darating. Gayunpaman, minsan ay nare-realize lang natin ng huli, na dapat ay mas maaga tayong nag-ipon para sa okasyong ito. Kinukuha natin ang credit card na nakatago sa wallet o pitaka upang punan ang pangangailangang ito.

“We reach for the credit card, which is sitting in the wallet or purse with a wicked grin and a sky-high interest rate, saying, “I knew you’d come crawling back!”

Bakit mo papatakbuhin ang iyong sambahayan sa ganitong uri ng paggastos? Bakit mo kailangang sirain ang iyong budget tuwing Nobyembre kung pwede ka namang maglagay ng oras para bumuo ng isang “sinking fund”? Hindi ito kumplikado at maaari mong simulan ito kaagad....

August 30, 2017

Tuition fee increase..!

Isa lamang ito sa inaalala ng mga magulang taun-taon dahil sa yearly inflation. Alam natin na hindi madali ang mag provide para sa quality education ng ating mga anak. Kaya I truly respect all parents na patuloy na nagtatrabaho at nag-sasakripisyo para lang mapanatiling nasa maayos na eskwelahan ang kanilang mga anak.

Maraming magulang tulad natin ang naghahanap ng ibat-ibang paraan upang magkaroon ng sapat na panggastos sa pang college ng mga bata. Ang iba ay kumukuha pa rin ng mga educational plans para sa paghahanda sa college education.

Pero sa kasamaang palad ang ilan sa mga nag-invest sa mga educational plans na nalugi ay kasalukuyan pa ring bumabawi sa perang nawala nila.

Hindi kaila sa karamihan na isa sa pa...

August 24, 2017

Hindi pare-pareho ang pagba-budget dahil wala namang taong magkatulad.

Yan ang kagandahan ng budget. Ikaw ang magde-desisyon kung sino o ano ang paglalagyan mo ng pera kada buwan. Kung hilig mong magluto para sa pamilya, mag budget ng mas marami para sa groceries. Kung hilig mong mag workout, mag dagdag ka sa budget para sa maayos na gym. Ikaw ang masusunod dahil ikaw ang boss.

Pero paano kung nakikita mo na sumosobra ka na sa mga groceries o sa aerobic boxing classes? Sa isang iglap nakapagbayad ka sa mga ito ng higit pa sa bayarin mo sa buwanang renta o mortgage ng bahay!

So paano mo makukuha ang tamang balanse sa pagitan ng mga hilig mong gawin at sa mga goals mo sa pera? Narito ang ilang paraan upang makatipid sa karamihan ng masayang...

August 23, 2017

Marami sa atin ang hindi sanay o ayaw gumawa ng budget. Marahil ang dahilan ay kapag narinig na ang salitang budget, automatic na ini-isip ay dapat mong tipirin ang iyong mga gastusin at iwasang mamili ng mga bagay na makakapag-pasaya sa iyo.

Ang iba naman tinatamad o kaya walang alam tungkol sa tamang pag ba-budget.

Pero ano nga ba talaga ang Budget?

Ang budget ay simpleng estimate ng income at expenses sa isang takdang panahon na mayroong itinalagang kategorya. Karamihan sa mga budget ay may similarity, pero hindi lahat ng budget ay ginawang pantay. Ang magandang paraan ng pagba-budget ay ang tinatawag na zero-based budget.

Ano ba ang Zero-Based Budet?

Ang idea ng zero-based budget ay simple lang: (Income minus outgo equals zero). Sa mada...

Please reload

Sign Up

AND STAY UPDATED!
RECENT POSTS

September 13, 2018

Please reload

Please reload

Please reload

dave ramsey
vince rapisura

Herbert  is a 3D Visual Artist and an Overseas Filipino Worker (OFW) based in the UAE. 

I’m an advocate of the seven baby steps.

I’ve started this blog to raise awareness about financial literacy to a lot of Filipinos and help them get out of debt by using Dave's proven plan.

I believe in challenging the status quo.

We live in an era where being buried in debt is normal and living paycheck to paycheck every month is causing people to stay poor.

I believe in thinking differently. And the way to do this, the way to challenge the status quo is by making simple steps at a time, these baby steps aided me in achieving my goals for me and my family.

We’re just normal people who created and executed our plan.

If we can do it, why can’t you? Start building your future now...!