top of page
insurance

Insurance

5 Insurance Policies na Dapat Mayroon ang Lahat

Hindi lahat ng insurance options ay magandang ideya. Kunin ang mga pangunahing ito, at maari kang macover sa karamihan ng malalaking aksidente sa buhay.

Homeowner's Insurance or Renter's Insurance

Maaari nitong palitan ang iyong tahanan at mga ari-arian kung ang isang likas na sakuna o pagnanakaw ay sumira sa iyong ari-arian. Umuupa ka ba? Ang iyong mga ari-arian ay hindi saklaw (covered) maliban kung ikaw ay may renter's insurance.

Car Insurance

Ang liability Insurance ay kayang i cover sa pag papagawa ang nasirang sasakyan ng ibang tao kung ang aksidente ay iyong kasalanan. Kung may Collision Insurance ka, pati ang iyong sasakyan ay covered din. Sa Komprehensibong Insurance, kayang i cover ang iyong sasakyan kapag ito ay nasira, gaya ng nabagsakan ng puno o ninakaw.

Health Insurance

Medical bills na hindi nababayaran ang numero unong sanhi ng pagkabangkarote (bankruptcy). Ang Health Insurance ay importante sa bawat tao. Sa panahon ngayon marami kang maaring piliin na option para sa iyo at sa pamilya mo pagdating sa Health Insurance.

Life Insurance

Hindi ito isang bagay na gusto nating isipin, ngunit dapat nating bigyan ng pansin. Kailangan mong matiyak na ang iyong asawa at mga anak ay kakayaning mabuhay nang kumportable sa iyong pagkawala. Kumuha ng Term Life Insurance policy na kayang pumalit sa 10-12 beses ng iyong taunang kita. Iwasan ang lahat ng mga Whole Life Insurance policies.

Disability Insurance

Pinapalitan nito ang iyong sweldo kung nasaktan ka o na injured sa trabaho. May mga employer na nagbibigay ng maliit na disability policy bilang benepisyo sa kanilang mga empleyado. Alamin kung gaano kalaki ang saklaw ng iyong employer. Kung hindi nito kayang palitan kahit 70% ng iyong sahod, maghanap ng karagdagang policy mula sa isang independiyenteng ahente (independent Agent).

The information shown above are excerpts from Dave Ramsey. Visit www.daveramsey.com for more info.

RECENT POSTS
Useful Links
bottom of page