top of page
pinoy dinner

Baby Step 6

Bayaran ng Maaga ang Bahay

May isang bagay na lng na balakid sa iyong pagiging malaya sa lahat ng utang. Ito ay ang pagbabayad ng iyong mortgage. Ang Baby Step 6 ay isang malaking hakbang! Na iimagine mo ba ang buhay mo na wala ka ng binabayarang utang sa bahay? 

Ang anumang sobrang pera na ilalagay patungo sa mortgage ay magreresulta sa libu-libong pisong interes na matitipid at buwan (o kahit na taon) ng hindi pagbabayad na aalalahanin mo. Kung mayroon kang adjustable rate mortgage, interes lamang, o kahit na isang 30-taong mortgage, isaalang-alang ang refinancing sa isang 15-taon na fixed-rate mortgage at bayaran ang iyong bahay nang mas mabilis. Kailangan ng average na pamilya ang 5-7 taon upang bayaran ang kanilang bahay nang maaga. Ang journey sa debt freedom ay isang marathon. Manatiling nakatutok ng matindi, at panatilihin ang consistency ( keep a steady pace). At higit sa lahat Huwag kalimutan na ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay along the way.

bottom of page