top of page
building blocks

Baby Step 3

3 hanggang 6 Buwan na Ipon Katumbas ng Gastusin

Ang hakbang na ito ay tungkol sa pagbuo ng kumpletong emergency fund. Panahon na upang tanggalin ang pag utang, sa 3-6 na buwang emergency savings. Suriin mo ang iyong pamumuhay at kalkulahin kung magkano ang kakailanganin mo para mabuhay ng 3, 6 hanggang 9 na buwan at mag simulang mag ipon upang protektahan ang sarili laban sa mga malalaking di inaasahang pangyayari sa buhay. Hindi ka na muling magkakautang, kahit na ano pa man ang dumating sa iyong buhay.

Karamihan ng tao ay nawawalan ng momentum pagkatapos ng Baby Step 2 at hindi na nagpupursige na kompletuhin ang kanilang emergency fund. Ang bulto ng pondong ito ang magiging kasiguraduhan mo kapag nawalan ka ng trabaho o nagkaroon ng malaking emergency. Ilagay ang iyong pondo (emergency fund) sa isang simpleng checking account o money market account na may pribilehiyo sa tseke (cheque). Sa ganung paraan makakabayad ka sa doktor o mekaniko sa oras ding iyon.

bottom of page