top of page
palying in the rain

Baby Step 2

Bayaran Lahat ng Utang Maliban sa Bahay

Ilista ang lahat ng mga utang sa tamang pagkaka sunud sunod maliban sa bayad sa bahay. Ang pinakamaliit na balanse ang dapat mong gawing numero unong prayoridad. Huwag mag-alala tungkol sa interes, maliban na lang kung ang dalawang utang ay pareho ng halaga. Kung ganun ang kaso, unang ilista ang utang na mayroong mas mataas na interes.

bottom of page